Ontwerpen

Voor het ontwerpen van staalconstructies gebruiken we software op 2D-raamwerkbasis en 3D-modellen. De uiteindelijke resultaten en eventuele aangeleverde tekeningen en berekeningen zetten we op in een 3D-model in Tekla. Vanuit dit model genereren we 3D-tekeneningen en overzichten en lijsten voor calculatie.